De Unitas

Screenshot

Historie van De Unitas

De boot is gebouwd door een werf in Groningen, te water gelaten in 1910 en gedoopt met de naam Actief, een zeilschip met hulpmotor, type Wad- en Sontvaarder. De eerste schipper en eigenaar was de heer Gerrit Pomp uit Gasselternijveen. Het schip vervoerde hout tussen Noord-Nederland en Zweden, Denemarken en Duitsland. Actief was geschikt voor het vervoeren van 140 ton over zee en 174 ton op de binnenwateren. Zoals op de foto te zien is, ontbraken het stuurhuis en de schippersroef. De woon- en slaapplaatsen waren uiterst beperkt en de laadruimten zo ruim als mogelijk. De lengte van het schip was oorspronkelijk 28,26 meter.

Later is Actief met 5 meter verlengd tot 33,50 meter, zijn het stuurhuis en de roef aangebracht en zijn de ruimen ingericht voor bewoning. Met deze veranderingen werd ook de naam van de boot gewijzigd in Unitas, wat “Eenheid” betekent.

In 2009 is de boot gekocht door de vorige Rotterdamse eigenaren. Zij legden aan in de Binnenhaven van Rotterdam en zijn begonnen met de verbouwing van het schip tot Bed & Breakfast boot, met twee kamers en een appartement. Vanaf 2017 zijn wij, Hans en Coby, eigenaars van deze unieke B&B

Screenshot